Mūsų vertybės

Mūsų kertinės vertybės yra kalba, kuria kalbame ir kuo gyvename kasdien, išreikšdami B2 kultūrą. Vikrumas (AGILITY), sąžiningumas (INTEGRITY), įvairovė (DIVERSITY), kompetencija (EXCELLENCE) ir atsakomybė (RESPONSIBILITY) - (AIDER) yra mūsų pagrindinės vertybės. Suderinus su mūsų naujuoju pavadinimu ir tapatybe kaip B2 Impact, mes atskleidžiame, ką šios vertybės mums reiškia ir kaip elgiamės su savo vertybėmis.

Dirbti naujais būdais
VIKRUMAS | AGILITY

Siekiame įgyti naujų žinių ir tobulėti.

Nuolat tobulėdami, galime greitai ir efektyviai prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir verslo partnerių poreikių.

Orientuojamės į sprendimus, o ne į problemas.

Vikrumas
Vikrumas

Daryti tai, kas teisinga
SĄŽININGUMAS | INTEGRITY

Vadovaujamės aukščiausiais etikos principais ir visose situacijose elgiamės teisingai. Mes pasisakome už tai, kas yra teisinga, ir imamės veiksmų matydami netinkamą elgesį.

Esame sąžiningi, atsakingi, atskaitingi ir atsidavę, net kai susiduriame su iššūkiais.

Sąžiningumas yra pagrindas, ant kurio kuriame pasitikėjimą.

Sąžiningumas
Sąžiningumas

Vertinti visus
ĮVAIROVĖ | DIVERSITY

Manome, kad daugiakultūrė, įtrauki ir įvairi darbo aplinka yra privalumas.

Vertiname ir gerbiame skirtingos kilmės ir patirties žmones.

Kuriame įmonės kultūrą, kurioje visi laukiami.

Įvairovė
Įvairovė

Kelti sau iššūkius
PRANAŠUMAS | EXCELLENCE

Visada prisidedame pagal savo galimybes ir skatiname tai daryti savo kolegas. Esame įsipareigoję nuolat tobulėti.

Mes skatiname pokyčius ir ieškome geresnių būdų.

Technologijos ir skaitmeninimas yra vieni iš svarbiausių mūsų darbotvarkėje, siekiant didinti efektyvumą ir skatinti inovacijų kultūrą.

Pranašumas
Pranašumas

Atminti savo poveikį
ATSAKOMYBĖ | RESPONSIBILITY

Esame įsipareigoję savo visuomenei ir aplinkai.

Viršijame atitiktį.

Esame atsakingi už savo veiksmus.

Atsakomybė
Atsakomybė